Onderzoek

WetenschapsBalans is een praktijkwetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat
- het onderzoek een vraag moet beantwoorden die gesteld wordt vanuit de praktijk,
- dat de oplossingen en antwoorden die gevonden worden inzetbaar en vertaalbaar moeten zijn naar de praktijk, en
- dat die oplossingen antwoorden op een onderzoeksmatige manier moeten gezocht worden. 

In een gelegenheidssteekproef bleek ongeveer 3/4e van de ondervraagde leerkrachten al spanningen ervaren te hebben in de lessen wetenschap. Ook ongeveer de helft van de studenten uit de lerarenopleiding ervaarde zulke spanningen. Uiteraard zal zeker niet elke wetenschapsles thema's aanraken die leerlingen voor de borst stuiten. Toch is er voldoende reden om als leerkracht bewust te zijn van mogelijke spanningen en hierop voor bereid te zijn. 

Het materiaal dat op deze website gepresenteerd wordt is het resultaat van onderwijsontwikkelingsonderzoek. In verschillende opeenvolgende cycli is het materiaal ontwikkeld, getest en verbeterd. 

Op dit moment loopt een impact meting die onderzoekt of het voeren van deze gesprekken invloed heeft op de openheid van leerlingen om ook naar andere standpunten te luisteren. De resultaten zullen hier gedeeld worden. 

 

"Ik had een leerkracht die me biologie gaf en me zei dat ze gelovig was. Ik vind dit vreemd maar het is wel mooi als je wetenschap en geloof kan verzoenen met elkaar. Het is iets heel persoonlijks." - Leerling, 17 jaar

 

Link naar rapporten:

ESERA-2019-WetenschapsBalans.pdf

iCERi_Can_science_be_dangerous.pdf